Ääniaallot

Ääniaallot on valmennus, jossa hyödynnetään musiikillista toimintaa ja voimavaralähtöistä keskustelua. Näiden avulla tutkitaan osallistujan omia voimavaroja, tavoitteita, minäkuvaa, itsetuntoa, tunnetaitoja ja mielen hyvinvointiin vaikuttavia asioita yhdessä ryhmän ja valmentajan kanssa.

Musiikkia voidaan valmennuksen aikana käyttää kuuntelemalla, soittamalla, äänenkäytön keinoin tai vaikka säveltämällä. Jokainen ryhmä tekee valmennuksesta oman näköisensä ja ennen kaikkea kuuloisensa. Musiikki toimii ajatusten ja keskustelun herättäjä sekä ilmaisun ja vuorovaikutuksen kanavana muiden kanssa. 


Sinun ei tarvitse osata soittaa tai laulaa, musiikista voi nauttia monella tavalla. Riittää, että olet kiinnostunut musiikkitoiminnan hyödyntämisestä oman elämäsi tutkimisessa ja suunnittelussa. Valmennuskertoja ryhmän kanssa on kahdeksan.

Tule mukaan kuuntelemaan, miltä sinun aikuisuutesi alkusoitto kuulostaa!

Ääniaallot -valmennuksen tavoitteita ovat:

 • Minäpystyvyyden ja itsetunnon vahvistaminen 

 • Omien vahvuuksien ja arkea tukevien asioiden tunnistaminen

 • Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittäminen 

 • Osallisuuden kokemusten lisääminen 

 • Hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen 

Ääniaallot -ryhmän valmentajana Anni Pietarila - voit tutustua minuun tästä. 

Ilmoittautumista ei ole nyt käynnissä. Voit kysyä toiminnasta introanni@gmail.com

 
 
 
IMG_20201110_094246_edited.jpg

Ääriviivani
- kohderyhmänä 18-29v. transnuoret ja sukupuoltaan pohtivat

Ääriviivani on ryhmä- ja yksilövalmennus, jossa yhdistetään sekä kuvallista ilmaisua että voimavaralähtöistä keskustelua. Valmennuksessa pysähdytään oman itsen äärelle ja tutkitaan omia vahvuuksia, taitoja, unelmia ja haaveita, mutta myös elämässä vastaan tulevia haasteita muuttamalla ne tavoitteiksi.

Ryhmä sopii sinulle, jos olet innostunut kuvallisesti ilmaisusta. Täällä tyyli on vapaa, eikä kenenkään tarvitse olla lahjakas piirtäjä tai maalari, sillä jokainen on omalla tavallaan luova.  Sinä toteutat itseäsi juuri omalla tavallasi. Tekemiäsi taideteoksia ei arvioida, eikä tulkita, vaan niiden välityksellä jutellaan ryhmän sekä valmentajan kanssa. Valmennuskertoja on 10, joista 6 toteutetaan ryhmävalmennuksina ja 4 yksilövalmennuksina. 

Haku käynnissä NYT!

Ääriviivani -valmennuksen tavoitteita ovat:

 • Auttaa luomaan sosiaalisia kontakteja

 • Vähentää yksinäisyyden tunnetta

 • Tukea hyvinvointia ja mielenterveyttä

 • Mahdollistaa omien vahvuuksien, kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden tutkiminen ja tunnistaminen

 • Lisätä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta

 • Tukea arjessa selviytymistä ja pärjäämistä 

 

Ääriviivani- ryhmän valmentajana toimii Hannele Ala-Keskinen - voit tutustua minuun tästä.

Seuraava Ääriviivani-valmennus alkaa 25.4.2022 ja on tarkoitettu transnuorille ja sukupuoltaan pohtiville.  Lue lisää esitetiedostosta:

Ääriviivani -ryhmästä sanottua:

”Kiva kun voi samaistua muihin ja omien ja muiden kuvien kautta ymmärtää itseään.”

” Yllätti, miten liikuttavaa työskentely, kuvasta kertominen ja muiden kertomusten kuunteleminen oli.”

“Jännitin ihan kauheesti tätä, se menikin ihan hyvin.”

“Tärkeintä on ollut huomata samankaltaisuuksia niin paljon toisten ryhmäläisten kanssa. Vertaistuki on ollut voimaannuttavaa! Ihana, miten näiden viikkojen aikana on tutustunut toisiin ja ryhmähenki kehittynyt hienosti.”

Filosofointirinki

Filosofointiringissä pohdiskellaan ja kanssaihmetellään elämän suurista kysymyksistä. Filosofoiminen yhdessä kasvattaa ajatus- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa itseluottamusta. Erilaiset näkökulmat ruokkivat ajattelua ja yhdessä pohdiskelu synnyttää uusia oivalluksia.

 

Kiinnostaisiko sinua pohdiskella pienessä samanhenkisessä porukassa? Ryhmä kokoontuu ohjatusti joka toinen viikko. Ota yhteyttä introhannele@gmail.com. Ryhmä kokoontuu Erkkilänkatu 11 A 

Filosofointirinki-ryhmästä sanottua:

          ”Tämän kokoontumisen jälkeen on aina mieli mintissä!”

                                                                                                                            

Alkutahdit

Alkutahdit on kolme tapaamiskertaa sisältävä yksilövalmennusprosessi, jossa kartoitetaan persoonan piirteitä, työskentelytyyliä, lahjakkuutta sekä mahdollisia kehittymishaasteita.

Valmennuksen alussa osallistuja tekee Mindfindr -persoonallisuustestin. Testi antaa pohjaa sekä itseymmärrystä lisäävälle pohdinnalle että yhteiselle keskustelulle siitä, mistä juuri sinulle sopivaa opinto- tai työurasuuntaa saattaisi kannattaa lähteä etsimään. Sinulle itsellesi jää raportti mahdollista myöhempää käyttöä varten.

 

Valmennuksessa käydään tarvittaessa keskustelua myös mahdollisista toimintarajoitteista liittyen esim. toiminnanohjauksen haasteisiin, stressiherkkyyteen, oppimisen erilaisiin vaikeuksiin tai toimintarajoitteisiin. Kun tunnistaa vahvuutensa sekä haasteensa, on helpompi löytää itselleen sopiva biisin alku, joka kulkee sujuvasti tuntuen mielekkäältä ja merkitykselliseltä.

Alkutahdit -valmennuksen tavoitteita ovat:

 • itseymmärryksen lisääntyminen

 • omien vahvuuksien ja tunnistaminen

 • mahdollisten toimintarajoitteiden tunnistaminen

 • itselle sopivien ja mielekkäiden etenemisen suuntien hahmottaminen

 • ura- ja koulutuspolun pohtiminen

 • mahdollisten tuki- tai hoitopolkujen pohtiminen


Alkutahdit -valmentajana toimii Hanna Untala - voit tutustua minuun tästä.

Ilmoittautumisohje

Vuoden 2022 toimintoja suunnitellaan. Tällä hetkellä ei ole mahdollista ilmoittautua. Seuraa ilmoittelua!

"Tää lisäsi kyllä hyvin juuri itsetuntemusta ja pääsen eteenpäin nyt näissä asioissa, joissa toivoinkin."

"Tähtihetki oli kun tehtiin suuntaa antava adhd-testi ja keskusteltiin neurokirjosta."

"Sain tietoa paljon erilaisista mahdollisuuksista minulle mahdollisiin tulevaisuuden suuntiin."

"Tähtihetki oli se, kun tajusin että on ihan ok, jos ei pysty tekemään töitä 5 päivää viikossa."

"Tämä saa kyllä omat ajatukset todellakin liikkeelle!"

IMG_20201110_082511_edited.jpg

Voimatarina

Voimatarina -ryhmässä tutkitaan omaa tarinaa, voimavaroja ja arkea. Ryhmässä toteutetaan oma digitarina, jolla voi kertoa henkilökohtaisen tarinan, kertomuksen, herättää ajatuksia tai vaikka ilmaista unelmia. Digitarina sisältää kuvaa, ääntä, puhetta, tekstiä, valokuvia, videokuvaa – näitä kaikkia tai vain osan. Digitarinan avulla vahvistetaan osallisuutta, pyritään saamaan jokaisen oma ääni kuuluviin.

 

Et tarvitse mitään erityisiä ennakkotaitoja osallistuaksesi. Voimatarina-ryhmä sopii sinulle, jos haluat tutkia oman tarinasi merkitystä ryhmässä ja tehdä sen näkyväksi joko itsellesi tai muille. Ryhmä kokoontuu neljänä lauantaina.

Voimatarina -valmennuksen tavoitteita ovat:

 • Osallisuuden lisääminen

 • Omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen 

 • Mielenterveyden hyvinvoinnin lisääminen 

 • Luovan toiminnan kautta oman äänen kuuluviin saaminen    

 • Itsetunnon ja toimijuuden lisääminen 

 

Voimatarina-ryhmän valmentajana toimii  Ääniaallot -ryhmän valmentaja Anni Pietarila - voit tutustua minuun tästä. Voit kysyä toiminnasta introanni@gmail.com