Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Alkusoittoja aikuisuuteen -hankkeessa vahvistetaan ja harjoitellaan psyykkiseen aikuisuuteen liittyviä osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi vastuunotto arjessa tapahtuvista valinnoista ja käyttäytymisestä, itsetunto ja itsetuntemus, tunnetaidot, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus sekä oman toiminnan ohjaus. Harjoittelu kehittää valmiuksia opiskelu- ja työelämään, mutta vahvistaa myös taitoja hyvää ja tasapainoista aikuisuuden arkea varten. Tavoitteena on voida ja pärjätä paremmin sekä auttaa luomaan osallistujalle valoisampi tulevaisuus.

Mitä hanke sisältää?

Moniammatillisen Intro-tiimin osaamisesta on moneksi, joten tarjolla on myös psykoedukatiivista yksilöllistä tukea. Valmennus työotteena sekä vahvuuksien tunnistaminen yhdistää kaikkia toimintojamme.


Jos jokin sisällöistä tai toimintatavoistamme herättää mielenkiintosi, sopii valmennuksellinen työskentely todennäköisesti juuri sinulle. Oman aktiviisuuden varaan rakentuu paljon! Jos jokin asia askarruttaa, kerromme mielellämme eri toiminnoista. 

Yhteistyökumppanit

Vaakuna_Tampere.png
logo_ohjaamo.png
 
suju_logo.jpg

Tahdotko lisää tietoa?

Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustus on suunnattu toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Toiminta on Tampereen strategian 2030 mukaista.